Dovolená: 

 

Dne 27.9. (pondělí ) máme dovolenou. Akutní případy  ošetří MUDr. Hodúrová.

 

Očkování proti chřipce:  Máme k dispozici vakcinu proti chřipce Influvac.  Zájemci se hlásí u sestřičky.  Senioři na 65 let mají očkování hrazené, ostatní zájemci za úhradu 400,- Kč. 

 

V současné době nemáme k dispozici žádnou vakcinu proti COVID19.

 

Obecně k očkování proti COVID19:  

Vakciny, které jsou schválené EMA ( Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra-Z, Janssen ), jsou bezpečné, účinné a všechny chrání před těžkým průběhem nemoci, hospitalizací a úmrtím na COVID19.  Doporučuji očkování všem dospělým osobám.

 

 

Sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví:   https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Aktuální informace k pandemii COVID-19: 

   

V případě vzniku některého z příznaků virového onemocnění ve smyslu zvýšené

teploty, suchého kašle, náhlé dušnosti, únavy, bolestí svalů a kloubů, ztráty chutě

nebo čichu - kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře,

mimo ordinační dobu LSPP, OUP FN Olomouc. 

Lékař posoudí závažnost příznaků a zváží nutnost testu PCR na SARS-CoV-2.

Také v případě kontaktu s osobou SARS-CoV-2 pozitivní kontaktujte svého lékaře.

 

Objednávací systém:  

Je zavedený objednávací systém.  Na vyšetření je nutné se objednat předem na tel. 585 414 355. 

 

Pořadí vyšetření určuje zdravotní sestra.

Do čekárny a ordinace vstupujte s respirátorem.

V čekárně dodržujte rozestupy min. 2 m.

 

 Ordinační hodiny se upravují na dobu od 7.30 do 12.00, ve středu od 12.00-16.00.

Využívejte maximálně e-komunikaci.

  

U nemoci COVID 19 probíhá přenos převážně kapénkovou cestou, proto je velmi důležité dodržovat následující doporučení:

 -pravidlo 3 R  - Respirátor (rouška) , Ruce, Rozestupy

- časté a důkladné mytí rukou

- dodržování odstupu mezi lidmi ( min. 2 metry )

- nikdy nekašlat do rukou, ale do jednorázového kapesníku, ev. do rukávu.

- v prostředcích MHD pokud možno se nedotýkat tyčí a madel, nebo jen jednou rukou, potom ruce důkladně umýt.

- nedotýkat se rukama obličeje, hlavně úst a očí.

- po každém návratu z venku si dokonale umýt ruce.