Informace k očkování proti COVID 19:

První dodávka vakcíny již byla vyočkována, na další čekáme.  Sledujte naše stránky.

Obecně k očkování proti COVID19:  

Vakciny, které jsou schválené EMA ( Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra-Z, J+J ), jsou bezpečné, účinné a všechny chrání před těžkým průběhem nemoci, hospitalizací a úmrtím na COVID19.  Doporučuji očkování všem dospělým osobám ( pro děti zatím není vakcína schválená ). 

Pokud nebude pročkována většina dospělé populace, budeme se neustále potýkat s naplněnými nemocnicemi a různým stupněm omezení života ( pohyb, kultura, cestování ).

Chronicky nemocní pacienti mohou nyní obdržet od svého ambulantního specialisty kód, s pomocí kterého se zaregistrují do centrálního registru k očkování v centrech.  Praktický lékař nyní nemůže tyto pacienty očkovat. 

V průběhu měsíce dubna bude otevřena možnost registrace pro zájemce ve věku 65+. 

 

Od 1.3. se mohou do systému očkování registrovat klienti 70+.

Ti, kteří se chtějí očkovat u praktického lékaře,

se nebudou registrovat v centrálním registru, ale nahlásí zájem svému PL, 

který je následně zanese do centrálního registru očkování ISIN. 

 

 

Sledujte media a stránky Ministerstva zdravotnictví:   https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Aktuální informace k pandemii COVID-19: 

   

V případě vzniku některého z příznaků virového onemocnění ve smyslu zvýšené

teploty, suchého kašle, náhlé dušnosti, únavy, bolestí svalů a kloubů, ztráty chutě

nebo čichu - kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře,

mimo ordinační dobu LSPP, OUP FN Olomouc. 

Lékař posoudí závažnost příznaků a zváží nutnost testu PCR na SARS-CoV-2.

Také v případě kontaktu s osobou SARS-CoV-2 pozitivní kontaktujte svého lékaře.

 

Objednávací systém:  

Je zavedený objednávací systém.  Na vyšetření je nutné se objednat předem na tel. 585 414 355. 

 

Pořadí vyšetření určuje zdravotní sestra.

Do čekárny a ordinace vstupujte s respirátorem.

V čekárně dodržujte rozestupy min. 2 m.

 

 Ordinační hodiny se upravují na dobu od 7.30 do 12.00, ve středu od 12.00-16.00.

Využívejte maximálně e-komunikaci.

  

U nemoci COVID 19 probíhá přenos převážně kapénkovou cestou, proto je velmi důležité dodržovat následující doporučení:

 -pravidlo 3 R  - Respirátor (rouška) , Ruce, Rozestupy

- časté a důkladné mytí rukou

- dodržování odstupu mezi lidmi ( min. 2 metry )

- nikdy nekašlat do rukou, ale do jednorázového kapesníku, ev. do rukávu.

- v prostředcích MHD pokud možno se nedotýkat tyčí a madel, nebo jen jednou rukou, potom ruce důkladně umýt.

- nedotýkat se rukama obličeje, hlavně úst a očí.

- po každém návratu z venku si dokonale umýt ruce.