Informace k očkování proti COVID 19:

Podle sdělení vlády ČR bude 15.1.2021 otevřen centrální registrační portál k očkování. Očkování bude probíhat podle stanovených priorit.

 

1.  Senioři nad 80 let

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- registrace do centrálního očkovacího portálu nejdříve od 15.1.2021, podle priorit bude stanoven termín.

 

- pokud není schopen senior se sám registrovat, požádá rodinu, blízké.

 

- očkování bude probíhat v očkovacích centrech, která budou upřesněna - nejspíše FN Olomouc.

 

2 - Senioři nad 65 let a osoby chronicky nemocné ( diabetici, hypertonici, kardiaci ….)

 

- také se budou registrovat v centrálním portálu.

 

- až bude k dispozici vakcina pro PL, bude se očkovat také u PL, postup bude upřesňován.  

 

3 - ostatní populace

 

Sledujte media a stránky Ministerstva zdravotnictví:   https://koronavirus.mzcr.cz/

 

 

Aktuální informace k pandemii COVID-19: 

   

V případě vzniku některého z příznaků virového onemocnění ve smyslu zvýšené teploty, suchého kašle, náhlé

dušnosti, únavy, bolestí svalů a kloubů, ztráty chutě nebo čichu - kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře,

mimo ordinační dobu LSPP, OUP FN Olomouc. 

Lékař posoudí závažnost příznaků a zváží nutnost testu PCR na SARS-CoV-2.

Také v případě kontaktu s osobou SARS-CoV-2 pozitivní kontaktujte svého lékaře.

 

Objednávací systém:  

Je zavedený objednávací systém.  Na vyšetření je nutné se objednat předem na tel. 585 414 355. 

 

Pořadí vyšetření určuje zdravotní sestra.

Do čekárny a ordinace vstupujte s rouškou.  

V čekárně dodržujte rozestupy min. 2 m.

 

 Ordinační hodiny se upravují na dobu od 7.30 do 12.00, ve středu od 12.00-16.00.

Využívejte maximálně e-komunikaci.

  

U nemoci COVID 19 probíhá přenos kapénkovou cestou, proto je velmi důležité dodržovat následující doporučení:

 -pravidlo 3 R  - roušky, ruce, rozestupy

- časté a důkladné mytí rukou

- dodržování odstupu mezi lidmi ( min. 2 metry )

- nikdy nekašlat do rukou, ale do jednorázového kapesníku, ev. do rukávu.

- v prostředcích MHD pokud možno se nedotýkat tyčí a madel, nebo jen jednou rukou, potom ruce důkladně umýt.

- nedotýkat se rukama obličeje, hlavně úst a očí.

- po každém návratu z venku si dokonale umýt ruce.