Dovolená:

Ve dnech 24.-25.1.2022  máme dovolenou.

Akutní případy ošetří MUDr. Alena Hodúrová, tel. 585 412 346,  LSPP, OUP FN Olomouc.

 

Od 1.12. očkujeme proti COVID19 vakcinou Comirnaty - třetí dávky i nové zájemce.

Je nutné se telefonicky objednat ( tel. 585 414 355 ).

 

Apeluji na všechny, kteří ještě váhají s očkováním, aby nepodléhali dezinformacím a chovali se zodpovědně k sobě i k celé společnosti. 

Vakcina je bezpečná, studiemi ověřená, zachraňuje životy a je jedinou cestou k návratu k normálnímu životu před pandemií.  

 

Sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví:   https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Aktuální informace k pandemii COVID-19: 

   

V případě vzniku některého z příznaků virového onemocnění ve smyslu zvýšené

teploty, suchého kašle, náhlé dušnosti, únavy, bolestí svalů a kloubů, ztráty chutě

nebo čichu - kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře,

mimo ordinační dobu LSPP, OUP FN Olomouc. 

Lékař posoudí závažnost příznaků, doporučí další postup a zváží nutnost testu PCR na SARS-CoV-2.

 

Objednávací systém:  

Je zavedený objednávací systém.  Na vyšetření je nutné se objednat předem na tel. 585 414 355. 

 

Pořadí vyšetření určuje zdravotní sestra.

Do čekárny a ordinace vstupujte s respirátorem.

V čekárně dodržujte rozestupy min. 2 m.

 

 Ordinační hodiny se upravují na dobu od 7.30 do 12.00, ve středu od 12.00-16.00.

Využívejte maximálně e-komunikaci.

  

U nemoci COVID 19 probíhá přenos převážně kapénkovou cestou, proto je velmi důležité dodržovat následující doporučení:

 -pravidlo 3 R  - Respirátor (rouška) , Ruce, Rozestupy

- časté a důkladné mytí rukou

- dodržování odstupu mezi lidmi ( min. 2 metry )

- nikdy nekašlat do rukou, ale do jednorázového kapesníku, ev. do rukávu.

- v prostředcích MHD pokud možno se nedotýkat tyčí a madel, nebo jen jednou rukou, potom ruce důkladně umýt.

- nedotýkat se rukama obličeje, hlavně úst a očí.

- po každém návratu z venku si dokonale umýt ruce.