Seznam výkonů hrazených klientem v ordinaci praktického lékaře.

(tyto výkony nehradí zdravotní pojišťovna)

• Prohlídky pracovně lékařské péče - pouze u pracovní kategorie 1

( vstupní, výstupní, periodická prohlídka, vyšetření před pracovní cestou do zahraničí )  - nutný výpis ze zdravotnické dokumentace   

400,- Kč 
• Vyšetření před nástupem na profesní školení, kurzy, vyšetření sportovce 400,- Kč 
• Vyšetření pro získání řidičského oprávnění 400,- Kč 
• Potvrzení na ŘP - senioři od 65 let 300,- Kč 
• Vyšetření na zbrojní průkaz (i kontrolní)

600,- Kč 

• Vyšetření pro zdravotní průkaz, brigádu 200,- Kč 
• Potvrzení přihlášky na studium, potvrzení o zdrav. stavu na dětský tábor 100,- Kč 
• Žádost do domova pro seniory, penzionu, ústavu soc. péče 200,- Kč 
• Zpráva pro pojišťovnu – úrazy, pojistky atd. 200,- Kč 
• Lékařská zpráva na žádost klienta, pro úřad práce 200,- Kč 
• Vakcinační poplatek – očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou 100,- Kč 
• Výpis ze zdravotní dokumentace 200,- Kč 
• Kopie dokumentace - 1 stránka 2,- Kč