Naše ordinace poskytuje základní léčebně preventivní péči v rozsahu všeobecného praktického lékařství. 

Máme k dispozici základní technické a laboratorní vybavení :

EKG, CRP, INR, močový analyzátor, TK - Holter, oxymetr, glukometr.

Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání praktických lékařů.