MUDr. Otakar Svitavský ukončil studium na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové v roce 1982.  Do roku 1999 pracoval jako vojenský lékař.

Naše ordinace byla otevřena v roce 1999 a navazuje na činnost MUDr. Oskara Donáta, který v té době odcházel na zasloužený odpočinek.

Poskytujeme základní léčebně preventivní péči v rozsahu všeobecného praktického lékařství.  Máme k dispozici základní technické a laboratorní vybavení.

Jsme také akreditovaným pracovištěm pro výchovu mladých praktických lékařů. Na svoji lékařskou praxi se nyní u nás připravuje MUDr. Zuzana Homolová.