Seznam výkonů hrazených klientem v ordinaci praktického lékaře.
(tyto výkony nehradí zdravotní pojišťovna)
500 Kč   Prohlídky pracovně lékařské péče - pouze u pracovní kategorie 1 (vstupní, výstupní, periodická prohlídka, vyšetření před pracovní cestou do zahraničí)  - nutný výpis ze zdravotnické dokumentace
500 Kč   Vyšetření před nástupem na profesní školení, kurzy, vyšetření sportovce
500 Kč   Vyšetření pro získání řidičského oprávnění
400 Kč   Potvrzení na ŘP - senioři od 65 let
700 Kč   Vyšetření na zbrojní průkaz (i kontrolní)
200 Kč   Vyšetření pro zdravotní průkaz, brigádu
100 Kč   Potvrzení přihlášky na studium, potvrzení o zdrav. stavu na dětský tábor
200 Kč   Žádost do domova pro seniory, penzionu, ústavu soc. péče
300 Kč   Zpráva pro pojišťovnu – úrazy, pojistky atd.
200 Kč   Lékařská zpráva na žádost klienta, pro úřad práce
100 Kč   Vakcinační poplatek – očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou
200 Kč   Výpis ze zdravotní dokumentace
2 Kč   Kopie dokumentace - 1 stránka

Přijímáme platby v hotovosti a také platební karty.